Brzdová kvapalina


Čo je brzdová kvapalina?

Brzdová kvapalina je zmes látok ktorá sa používa na prenos tlaku v brzdovom systéme auta.

Čo znamená označenie brzdovej kvapaliny DOT?

Brzdové kvapaliny sú v súčasnosti označené americkou klasifikáciou DOT ktorá je  kompatibilná s klasifikáciou SAE J1703. Označenie sa skladá s písmen DOT a čísla. Hlavným kritériom je teplota varu ktorá pri jednotlivých triedach je:

Aké má mať brzdová kvapalina vlastnosti?

Základnou vlastnosťou je, aby bola schopná plniť svoju funkciu (prenos tlaku) v širokom rozsahu teplôt a to približne v rozmedzí -50°C  do 200°C, prípadne aj viac. Kvapalina teda musí mať:

Prečo pravidelne meniť brzdovú kvapalinu? 

Pri dlhšom alebo intenzívnom brzdení vzniká na brzdových kotúčoch pomerne vysoká teplota, ktorá sa prenáša i na brzdové strmene, a tým aj na brzdovú kvapalinu. Jej teplota v takýchto prípadoch bežne vystúpi na hodnotu okolo 110°C alebo aj viac a to až do 200°C.

Ak by bol bod varu brzdovej kvapaliny nižší ako je teplota na ktorú sa ohreje pri brzdení, vytvoria sa pri uvoľnení tlaku v brzdovom systéme bubliny pary, ktoré vyradia brzdy z činnosti (bubliny sú stlačiteľné, brzdová kvapalina nie). Preto je bod varu jedným z hlavných parametrov brzdovej kvapaliny. Brzdové kvapaliny majú tendenciu počas používania pohlcovať vlhkosť z ovzdušia a pohltená voda výrazne znižuje bod varu brzdovej kvapaliny. 

Napríklad bod varu brzdovej kvapaliny určenej pre teplotu do 220°C sa s obsahom vody znižuje takto: 

Brzdová kvapalina obsahuje po 6 mesiacoch intenzívnej prevádzky približne 1% vody, po roku prevádzky až 2,5% vody. Preto je potrebné v našich podmienkach meniť brzdovú kvapalinu po 1 až 2 rokoch prevádzky. Prihliada sa aj na to akú dobu bolo vozidlo v prevádzke a aký bol spôsob jazdy. 

Akú brzdovú kvapalinu zvoliť?

Pri voľbe brzdovej kvapaliny sa vždy riadime doporučením výrobcu vozidla. Ak sa rozhodneme pre iného výrobcu kvapaliny nemal by nastať problém pretože všetky brzdové kvapaliny navzájom miešateľné. Pri výmene brzdovej kvapaliny nikdy nepreplachujeme potrubie a súčasti brzdového systému benzínom, naftou, riedidlom a pod. ale len brzdovou kvapalinou ktorú chceme používať. Použitím benzínu, nafty alebo organických rozpúšťadiel by sme síce potrubie prepláchli ale zároveň pravdepodobne poškodili tesnenia a časť hadíc.