Vzduchový filter


Vzduchový filter zabraňuje vnikaniu prachu a iných pevných častíc do motora. Veľkou mierou ovplyvňuje jeho životnosť a aj výkon. 

Vzduchový filter sa časom zanesie a spôsobuje sťažené nesávanie vzduchu, čím zvyšuje spotrebu paliva. Pri bežnom prostredí je interval výmeny 2 roky, v prašnom prostredí sa interval výrazne skracuje.