Autodiely World Car > Údržba vozidla > Pneumatiky
 
 
 
 
 
 
 

Pneumatiky


Pneumatiky sú významným faktorom bezpečnej jazdy preto si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu. Kontrolujeme hlbku a stav dezénu, tlak a zisťujeme či nemajú poškodenie. 

Hlbku dezénu môžeme odmerať klasickým posuvným meradlom. Podľa zákona nesmie byť hlbka menšia ako 1,6 mm u letných pneumatík a 3,0 mm u zimných pneumatík. 

Stav dezénu kontrolujeme pohľadom a zameriavame sa najmä na časti dezénu opotrebované silným brzdením a cudzie telesá (ostré kamene, sklo, klince, ...) zaseknuté v dezéne.

Tlak meriame tlakomerom a musí zodpovedať tlaku predpísanému výrobcom. V opačnom prípade pneumatika nemá výrobcom garantované vlastnosti, zvyšuje spotrebu paliva alebo sa rýchlo opotrebuje. V prípade záujmu môžeme nechať pneumatiky naplniť dusíkom, ktorý spomaľuje starnutie gumy a znižuje úniky tlaku z pneumatiky.

 

 
   
AWCAR