Palivové filtre


Každé auto je vybavené minimálne jedným palivovým filtrom, ktorý zabraňuje prechodu nečistôt do systému vstrekovania paliva. Jeho upchatie nastáva pri tankovaní paliva nízkej kvality, tankovaní mimo čarpacích staníc (kanistre, sudy, ...), pri starých oceľových nádržiach ktoré zvnútra čiastočne zhrdzaveli, či pri rozpustení usadenín v nádrži. 

Upchatie spôsobuje nepravidelný, sťažený alebo dokonca žiadny prívod paliva. Prejavuje sa strátou výkonu, nepravidelným chodom, zjavne sťaženým chodom palivového čerpadla, prípadne aj neschopnosťou naštartovať motor.