Autodiely World Car > Údržba vozidla > Motorový olej
 
 
 
 
 
 
 

Motorový olej


Pravidelná kontrola a výmena motorového oleja je jedným z hlavných faktorov životnosti a funkcie motora. 

Kontrola hladiny oleja sa vykonáva pri studenom motore svojpomocne pomocou mierky ktorú nájdeme v motorovej časti auta. Ak je hladina oleja blízko minima olej doplníme. Hladina musí byť v rozmedzí minima a maxima. Pri nižšej hladine ako je minimum nemusia byť správne mazané niektoré namáhané časti čo môže viesť aj k zničeniu motora. Pri hladine vyššej ako je maximum sa môže vnútorný tlaku v mazacom okruhu zvýšiť natoľko že vytlačí niektoré s tesnení a môže ôjsť k úniku oleja a poškodeniu motora.

Ak sa olej doplňa príliš často určite sa oplatí navštíviť servis pretože to signalizuje v lepšom prípade netesnosť v horšom opotrebovanie.

Motorový olej sa mení pri zahriatom motore kedy je olej tekutejší a ľahšie vytečie cez vypúšťací otvor. Interval výmeny je podľa spôsobu jazdy a typu oleja od 10 000 do 30 000 km, prípadne po jednom až dvoch rokoch. Súčasne s motorovým olejom sa vždy mení aj filter motorového oleja. Pri kntrole hladiny vymeneného oleja platí to isté ako pri doplňaní oleja.

 

 
   
AWCAR