Klinový a plochý remeň


Klinový a plochý remeň slúžia na pohon nevyhnutných zariadení v motore.

Stav remeňov kontrolujeme pohľadom a dotykom. Ak je remeň nadtrhnutý, inak poškodený, vyskytujú sa na ňom praskliny, má nepravidelný tvar a pod. je potrebné ho ihneď vymeniť.

Dôležité je napnutie klinového remeňa. Ak je voľný, prejavuje sa to pískaním krátko po naštartovaní motora, ak je príliš napnutý spôsobí predčasné opotrebovanie ložísk alternátora.